Low G comeback cùng tlinh với Người Đi Bao - Không “vùng an toàn”, có một thế hệ trẻ tự tin đi và làm những điều không thể